Privacy statement

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze websites gebruikt of producten en diensten van ons afneemt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Onder Komptech Sambeek BV vallen de volgende merken en websites: www.komptech.nl, www.heritage-products.nl.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Komptech Sambeek BV. U dient zich ervan bewust te zijn dat Komptech Sambeek BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze websites geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Komptech Sambeek BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Komptech Sambeek BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Nieuwsbrief
Onderaan iedere U kunt zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. De gegevens worden bewaard op de beveiligde servers van de externe aanbieder van email services. U kunt zich ten alle tijden afmelden voor deze nieuwsbrieven via een knop die onder elke nieuwsbrief staat. Uw emailadres / elektronische contactgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Komptech Sambeek of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 

Bewaring van persoonsgegevens
Komptech Sambeek BV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Komptech Sambeek BV hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
Facturatiegegevens zoals NAW, Tel, Email Factureren, Garanties, Belastingdienst, algemene administratie 10 jaar
NAW gegevens mbt nieuwsbrief inschrijving Correct versturen van nieuwsbrieven Tot opzegging abonnement op nieuwsbrief
NAW, Tel. Email. mbt hindernisconfigurator Heritage Products Nakijken van gemaakte configuraties. Correcte offerte, order opstellen 1 jaar

Aanpassen/inzien van uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Komptech Sambeek BV. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Komptech Sambeek BV zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Contact gegevens

Komptech Sambeek BV

Radioweg 7

5836 CD Sambeek

 

www.komptech.nl / www.heritage-products.nl

info@komptech.nl / info@heritage-products.nl

+31 (0)485-576666 / +31 (0)485-575920